top of page

Ferieavvikling

Kjære Cloud Go kunder,

Selskapet har ferieavvikling fra 10. til 30. desember.

Alle frister og avtaler blir ivaretatt til riktig tid og e-poster besvares løpende.

Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å få svar på e-poster grunnet tidsone. Takk for forståelsen!

 

Årsbrev 2023

Idet vi tar farvel med 2023, ønsker jeg å ta et øyeblikk for å reflektere over året som har gått og dele mine forventninger og planer for det kommende året.

2023 har vært et år med både utfordringer og triumfer.

I et økonomisk klima preget av forandringer, har vi sammen navigert gjennom komplekse regnskapsmessige landskap.

Deres tillit og samarbeid har vært uvurderlig i denne prosessen, og jeg takker dere for dette.

I løpet av året har vi iverksatt nye systemer og prosesser for å effektivisere arbeidsflyt og forbedre nøyaktigheten i våre tjenester.  

 

Ser jeg fremover mot 2024, er mitt hovedmål å fortsette å tilby førsteklasses regnskapstjenester, samtidig som vi tilpasser oss de skiftende behovene i forretningsverdenen. Jeg vil fortsette å holde meg oppdatert på lovgivningsendringer og beste praksiser, for å sikre at dere er godt posisjonert for suksess i det kommende året.

Til slutt vil jeg uttrykke min takknemlighet for deres samarbeid og tillit.

Det har vært utrolig hyggelig og morsomt å være deres regnskapsfører og rådgiver.

Jeg ser frem til et fortsatt samarbeid i 2024.

 

Med vennlig hilsen,

Alexzander Nguyen

Cloud Go 

bottom of page