top of page

Årsoppgjør 2023

KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer er en oppgave som må følges opp kontinuerlig gjennom hele regnskapsåret.
Spesielt viktig er det å tapsføre fordringer i forkant av årsoppgjøret. Gå derfor gjennom alle utestående fordringer innen 31.12.2023. Kundefordringer som kan tapsføres kan virksomheten få skattemessig fradrag for tapet i 2023. 

Har du forskuddsfakturert varer og tjenester må også det føres opp.
 
ÅRSOPPGAVER
Fra bank og forsikringsselskaper vil du motta årsoppgaver og aksjeoppgaver. 
Alle skal med i årsoppgjøret. 

KJØRETØY
Benytter virksomheten seg av firmabiler må kilometerstand leses av på alle biler. 
Dersom kjøretøyet er nytt i 2023 må du oppgi årsmodell og registreringsnummer. 
Kilometerstand leses av etter siste kjøring i 2023, eventuelt før første kjøring i 2024. 
Liste over leide/leasede driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler

DRIFTSMIDLER
Lag en liste på driftsmidler/eiendeler som er kjøpt og solgt i løpet av året 

KASSEBEHOLDNING
Har du kontantsalg (både med kontanter og kort/Vipps), skal det foretas dagsoppgjør.
Pass på å ha godt dokumentert kassetelling pr 31.12. 
Tilsvarende må du gjennomføre/dokumentere en kassetelling av eventuelle kontantkasser som ikke er knyttet opp mot kontantsalg. 
Dagsoppgjør og kassetelling skal attesteres av den som teller kassen. Har dere tilgodelapper skal disse ikke tas med i kassebeholdningen, men bokføres. Frist dagsoppgjør, og opptelling av alle kontanter: 31.12.23.

VARETELLING
Dersom virksomheten har et varelager skal det leveres en varebeholdningsliste, som skal inneholde:
• Dato for varetellingen
• Hvem har utført oppgaven
• Antall av hver vare
• Alle varer som ikke kan selges (svinn)
For noen er det revisoren som teller varelageret. Frist for varetelling er 31.12.2023.

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVE
Aksjeselskaper skal levere inn en aksjonæroppgave der alle opplysninger om eierskap skal komme frem.
Endringer i aksjekapitalen må innrapporteres. Det samme gjelder uttak fra aksjonærer, herunder utbytte og lån til aksjonærer.
Det må også rapporteres om det i 2023 har forekommet et aksjeskifte, som da må inkludere antall aksjer og personlige opplysninger om kjøper og selger.  Frist for aksjonæroppgave er 31.01.2023.

PERIODISERING AV INNTEKTER
Vi ønsker å fakturere alt som gjelder 2023 i 2023 og det som gjelder 2024 i 2024.
Om mulig skal vi fakturere så nærme 31.12.2023 så mulig for tjenester og varer som er levert i 2023.

PERIODISERING AV KOSTNADER
Som punktet over, er det også viktig å periodisere kostnadene i riktig periode/år.
Er det fakturaer som gjelder 2024, skal det periodiseres slik at kostnaden ligger på 2024.
Det samme gjelder for rentekostnader.

SPESIELT FOR ENK
Send meg årsmelding om lønnsbeløp fra arbeidsgiver dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
- pendlerutgifter.
- Husk kjørebok eller reiseregninger dersom du bruker privat bil i næring.
- Kjøp og salg av private eiendeler.
- Premie til egen pensjonsforsikring.
- Utgifter til barnepass.
- Eventuell fordeling av næringsinntekt med ektefelle må opplyses om.

SPESIELT FOR AS
- Oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene og avtalens varighet
- Oversikt over endring i eiersammensetning og uttak utbytte gjennom året – slik at regnskapsfører har korrekte opplysninger for aksjonærregisteroppgaven
- Gjør opp mellomregningskonti i regnskapet – merk at det blir utbytteskatt på aksjonærlån tatt opp i selskap og større mellomregning i løpet av året (grenseverdi kr. 100.000 i løpet av 60 dager) 


 

bottom of page